Menu Luk

Alt hvad du behøver at vide om Splitmoms

Introduktion til Splitmoms

Splitmoms er en momsordning, der giver virksomheder mulighed for at opdele momsbeløbet på deres indkøb og dermed reducere momsbetalingen. Denne ordning kan være særligt fordelagtig for virksomheder, der har mange indkøb med forskellige momssatser, da de kan opnå en bedre likviditet og reducere deres momsbetaling.

Hvad er splitmoms?

Splitmoms er en ordning, der tillader virksomheder at opdele momsbeløbet på deres indkøb i forskellige momssatser. Dette betyder, at virksomheder kan trække momsbeløbet fra deres indkøb fra den moms, de skal betale til Skat.

Hvordan fungerer splitmoms?

Splitmoms fungerer ved, at virksomhederne opdeler momsbeløbet på deres indkøb i forskellige momssatser. Dette gøres ved at angive den procentdel af momsbeløbet, der hører til hver momssats. Når virksomheden indsender momsangivelsen, trækkes momsbeløbet fra indkøbene fra den moms, der skal betales til Skat.

Fordele ved at bruge splitmoms

Reduktion af momsbetaling

splitmoms

En af de største fordele ved at bruge splitmoms er, at virksomheder kan reducere deres momsbetaling. Ved at opdele momsbeløbet på indkøbene i forskellige momssatser kan virksomheder trække momsbeløbet fra indkøbene fra den moms, de skal betale til Skat. Dette kan resultere i betydelige besparelser for virksomhederne.

Bedre likviditet

splitmoms

En anden fordel ved at bruge splitmoms er, at virksomheder kan opnå en bedre likviditet. Ved at reducere momsbetalingen kan virksomhederne frigøre kapital, som de kan bruge til at investere i andre områder af deres virksomhed. Dette kan være særligt vigtigt for virksomheder, der har brug for at finansiere vækst eller investere i nye projekter.

Regler og krav for at anvende splitmoms

Momsregistrering

For at kunne anvende splitmoms skal virksomheden være momsregistreret. Dette betyder, at virksomheden skal have et CVR-nummer og være registreret hos Skat som momspligtig. Hvis virksomheden ikke allerede er momsregistreret, skal den først registrere sig hos Skat.

Minimumsbeløb for momsrefusion

Der er et minimumsbeløb for momsrefusion, som virksomheder skal opfylde for at kunne anvende splitmoms. Dette beløb fastsættes af Skat og kan variere fra år til år. Hvis virksomheden ikke opfylder minimumsbeløbet, vil den ikke kunne få momsrefusion.

Opfyldelse af kravene til dokumentation

For at kunne anvende splitmoms skal virksomheden opfylde kravene til dokumentation. Dette betyder, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvilke indkøb der er omfattet af splitmomsordningen, og hvilke momssatser der gælder for indkøbene. Virksomheden skal derfor sørge for at indsamle og opbevare alle relevante fakturaer og dokumentation for indkøbene.

Trin for trin guide til at anvende splitmoms

Registrering af momsrefusion

Det første skridt i at anvende splitmoms er at registrere sig hos Skat for at få momsrefusion. Dette gøres ved at udfylde en ansøgning om momsrefusion, som kan findes på Skats hjemmeside. Virksomheden skal angive sine oplysninger, herunder CVR-nummer og kontaktoplysninger, samt oplyse om den forventede momsrefusion.

Opdeling af momsbeløb

Når virksomheden har fået godkendt sin ansøgning om momsrefusion, kan den begynde at opdele momsbeløbet på indkøbene. Dette gøres ved at angive den procentdel af momsbeløbet, der hører til hver momssats. Virksomheden skal sørge for at opdatere sine regnskabsprogrammer eller systemer, så de kan håndtere opdelingen af momsbeløbet.

Indsendelse af dokumentation

Efter at have opdelt momsbeløbet på indkøbene skal virksomheden indsende dokumentation til Skat. Dette kan være fakturaer, kvitteringer eller andre relevante dokumenter, der viser, hvilke indkøb der er omfattet af splitmomsordningen, og hvilke momssatser der gælder for indkøbene. Virksomheden skal sørge for at opbevare en kopi af dokumentationen.

Eksempler på anvendelse af splitmoms

Bygge- og anlægsbranchen

I bygge- og anlægsbranchen kan splitmoms være særligt relevant, da der ofte er mange indkøb med forskellige momssatser. Virksomheder i denne branche kan opdele momsbeløbet på indkøbene og dermed reducere deres momsbetaling. Dette kan være med til at forbedre likviditeten og øge konkurrenceevnen.

Eksportvirksomheder

Eksportvirksomheder kan også have stor gavn af at anvende splitmoms. Når virksomheder eksporterer varer eller ydelser til udlandet, er disse ofte momsfrie. Ved at opdele momsbeløbet på indkøbene kan virksomhederne reducere deres momsbetaling og dermed øge deres konkurrenceevne på eksportmarkedet.

Servicevirksomheder med internationale kunder

Servicevirksomheder, der har internationale kunder, kan også drage fordel af splitmoms. Når virksomheder leverer ydelser til internationale kunder, kan de opdele momsbeløbet på indkøbene og dermed reducere deres momsbetaling. Dette kan gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og attraktive for internationale kunder.

Ofte stillede spørgsmål om splitmoms

Hvordan kan jeg vide, om jeg er berettiget til at anvende splitmoms?

For at være berettiget til at anvende splitmoms skal virksomheden være momsregistreret og opfylde kravene til dokumentation. Hvis virksomheden har mange indkøb med forskellige momssatser, kan det være en fordel at anvende splitmoms for at reducere momsbetalingen og forbedre likviditeten.

Hvornår kan jeg forvente at modtage momsrefusionen?

Tidspunktet for momsrefusionen afhænger af Skats behandlingstid. Normalt kan virksomheder forvente at modtage momsrefusionen inden for et par uger efter indsendelse af dokumentationen. Det kan dog variere afhængigt af Skats arbejdsmængde og eventuelle yderligere undersøgelser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder kravene til dokumentation?

Hvis virksomheden ikke overholder kravene til dokumentation, kan den risikere at miste retten til momsrefusion. Det er derfor vigtigt, at virksomheden sørger for at opbevare og indsende korrekt dokumentation for indkøbene. Hvis virksomheden er i tvivl om kravene til dokumentation, kan den kontakte Skat for vejledning.

Afsluttende tanker

Splitmoms kan være en nyttig ordning for virksomheder, der ønsker at reducere deres momsbetaling og forbedre deres likviditet. Ved at opdele momsbeløbet på indkøbene kan virksomhederne frigøre kapital, som de kan bruge til at investere i deres virksomhed. Det er dog vigtigt, at virksomhederne overholder reglerne og kravene til dokumentation for at kunne anvende splitmoms og opnå momsrefusion.