Kvittering: Alt hvad du behøver at vide om kvitteringer

Hvad er en kvittering?

En kvittering er et dokument, der bekræfter et køb eller en transaktion. Det er en skriftlig bevis på, at en betaling er foretaget, og at en vare eller en tjenesteydelse er blevet leveret. Kvitteringen indeholder typisk oplysninger om virksomheden, købet og betalingen.

Hvad betyder kvittering?

Ordet “kvittering” kommer fra det gamle danske ord “kvit”, der betyder “fri” eller “afsluttet”. En kvittering er således en bekræftelse på, at en betaling er blevet afsluttet.

Hvad er formålet med en kvittering?

Formålet med en kvittering er at dokumentere et køb eller en transaktion. Kvitteringen bruges som bevis for, at der er foretaget en betaling, og at en vare eller en tjenesteydelse er blevet leveret. Den bruges også til regnskabsmæssige formål og som grundlag for garantier og reklamationer.

Hvorfor er kvitteringer vigtige?

kvittering

Kvitteringer er vigtige af flere grunde:

Bevis for køb

En kvittering fungerer som et bevis for, at der er foretaget et køb. Hvis der opstår tvivl om et køb, kan kvitteringen bruges som dokumentation.

Garanti og reklamation

kvittering

Kvitteringen bruges også som grundlag for garantier og reklamationer. Hvis der opstår problemer med en vare eller en tjenesteydelse, kan kvitteringen bruges til at dokumentere købet og kravene til garantien eller reklamationen.

Regnskabsmæssige formål

Kvitteringer bruges også til regnskabsmæssige formål. Virksomheder bruger kvitteringer til at dokumentere indtægter og udgifter og til at føre regnskab.

Hvad skal en kvittering indeholde?

kvittering

En kvittering skal indeholde følgende oplysninger:

Oplysninger om virksomheden

Kvitteringen skal indeholde oplysninger om virksomheden, herunder navn, adresse, CVR-nummer og eventuelt telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger om købet

Kvitteringen skal også indeholde oplysninger om købet, herunder dato, beskrivelse af varen eller tjenesteydelsen, antal, enhedspris og eventuelle rabatter.

Beløb og betalingsmetode

Kvitteringen skal indeholde oplysninger om beløbet, der er betalt, og betalingsmetoden, f.eks. kontant, kreditkort eller mobile betalingsløsninger.

Elektroniske kvitteringer vs. papirkvitteringer

I dag kan kvitteringer være enten elektroniske eller papirkvitteringer. Begge typer har deres fordele og ulemper.

Fordele ved elektroniske kvitteringer

Elektroniske kvitteringer er digitale dokumenter, der sendes via e-mail eller gemmes i en app eller på en hjemmeside. Fordelene ved elektroniske kvitteringer inkluderer:

 • Pladsbesparende – elektroniske kvitteringer fylder ikke fysisk plads og kan nemt gemmes og organiseres digitalt.
 • Nem adgang – elektroniske kvitteringer kan nemt findes og tilgås via en computer, smartphone eller tablet.
 • Miljøvenlige – elektroniske kvitteringer sparer papir og er derfor mere bæredygtige.

Fordele ved papirkvitteringer

Papirkvitteringer er fysiske dokumenter, der udskrives og gives til kunden. Fordelene ved papirkvitteringer inkluderer:

 • Fysisk bevis – papirkvitteringer giver en fysisk bekræftelse på et køb, som nogle kunder foretrækker.
 • Nem at dele – papirkvitteringer kan nemt deles med andre, f.eks. når man skal returnere en vare eller få udbetalt en refusion.
 • Ubegrænset adgang – papirkvitteringer kræver ikke internetadgang og kan altid findes og tilgås uden brug af elektroniske enheder.

Hvordan opbevarer man kvitteringer?

Det er vigtigt at opbevare kvitteringer på en sikker og organiseret måde. Der findes forskellige metoder til opbevaring af kvitteringer, både fysiske og digitale.

Fysiske opbevaringsmetoder

Nogle mulige fysiske opbevaringsmetoder inkluderer:

 • Kvitteringsmapper – opbevar kvitteringer i en mappe eller en ringbind med forskellige sektioner til forskellige typer kvitteringer.
 • Kvitteringsæsker – brug en æske eller en skuffe til at opbevare kvitteringer, eventuelt sorteret efter dato eller kategori.
 • Kvitteringskonvolutter – brug specielle konvolutter til at opbevare kvitteringer, så de er beskyttet mod skader og let kan findes.

Digitale opbevaringsmetoder

Nogle mulige digitale opbevaringsmetoder inkluderer:

 • Scanning – scan kvitteringer og gem dem som digitale filer på din computer eller i skyen.
 • Apps og software – brug apps eller software til at gemme og organisere elektroniske kvitteringer.
 • E-mailarkiv – gem kvitteringer i din e-mailindbakke eller opret en separat mappe til dem.

Hvornår skal man gemme kvitteringer?

Det er vigtigt at gemme kvitteringer i visse tilfælde:

Skattemæssige krav

Hvis du driver virksomhed eller har indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, skal du gemme kvitteringer som dokumentation for dine indtægter og udgifter til brug for skatteopgørelsen.

Garanti og reklamation

Hvis du køber en vare med garanti eller oplever problemer med en vare eller en tjenesteydelse, kan kvitteringen bruges som dokumentation for købet og kravene til garantien eller reklamationen.

Personlig økonomistyring

At gemme kvitteringer kan også være nyttigt for at holde styr på dine personlige udgifter og budget.

Sådan organiserer du dine kvitteringer

Uanset om du opbevarer dine kvitteringer fysisk eller digitalt, er det vigtigt at organisere dem for nem adgang og oversigt.

Fysiske organiseringssystemer

Nogle mulige fysiske organiseringssystemer inkluderer:

 • Alfabetisk orden – sorter kvitteringer efter virksomhedsnavn eller købsdato i en mappe eller et ringbind.
 • Kategorier – opdel kvitteringer i forskellige kategorier, f.eks. dagligvarer, tøj, elektronik osv., og opbevar dem i separate sektioner.
 • Kronologisk orden – sorter kvitteringer efter købsdato i en mappe eller et ringbind.

Digitale organiseringssystemer

Nogle mulige digitale organiseringssystemer inkluderer:

 • Mappestruktur – opret en mappestruktur på din computer eller i skyen og gem kvitteringer i relevante mapper.
 • Tags eller nøgleord – brug tags eller nøgleord til at organisere og søge efter kvitteringer i apps eller software.
 • Kategorier – opret forskellige kategorier eller mærker i apps eller software og tildel kvitteringer til de relevante kategorier.

Hvad gør man, hvis man mister en kvittering?

Hvis du mister en kvittering, er der stadig nogle muligheder:

Genudstedelse af kvittering

Kontakt virksomheden, hvor du foretog købet, og bed om en genudstedelse af kvitteringen. Mange virksomheder kan finde købet i deres system og udstede en ny kvittering.

Alternativer til kvittering

Hvis du ikke kan få en genudstedelse af kvitteringen, kan du bruge alternative dokumenter som bevis for købet, f.eks. bankudskrifter, kontoudtog eller e-mails.

Kvitteringer og bæredygtighed

Papirkvitteringer kan have en negativ indvirkning på miljøet på grund af det store papirforbrug. Derfor er der en stigende tendens til at bruge elektroniske kvitteringer som et mere bæredygtigt alternativ.

Papirforbrug og miljøpåvirkning

Papirproduktion kræver store mængder træ og vand samt energi og kemikalier. Ved at reducere papirforbruget kan vi bidrage til at skåne skovene og reducere miljøpåvirkningen.

Elektroniske alternativer

Elektroniske kvitteringer er et bæredygtigt alternativ til papirkvitteringer. Ved at modtage og opbevare kvitteringer elektronisk kan vi spare papir og reducere vores miljømæssige fodaftryk.

Sammenfatning

Kvitteringer er vigtige dokumenter, der bekræfter et køb eller en transaktion. De bruges som bevis for betaling, til garantier og reklamationer samt til regnskabsmæssige formål. En kvittering skal indeholde oplysninger om virksomheden, købet og betalingen. Kvitteringer kan være enten elektroniske eller papirbaserede og kan opbevares fysisk eller digitalt. Det er vigtigt at gemme kvitteringer i visse tilfælde, f.eks. for skattemæssige krav og garantier. Kvitteringer kan organiseres både fysisk og digitalt for nem adgang og oversigt. Hvis man mister en kvittering, kan man forsøge at få en genudstedelse eller bruge alternative dokumenter som bevis. Elektroniske kvitteringer er et mere bæredygtigt alternativ til papirkvitteringer på grund af det reducerede papirforbrug. Ved at bruge elektroniske kvitteringer kan vi bidrage til at skåne miljøet.