Menu Luk

AM bidrag: Alt, du behøver at vide

Hvad er AM bidrag?

AM bidrag er en obligatorisk betaling, som danske lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal betale til det offentlige. Bidraget finansierer forskellige velfærdsydelser, herunder sygesikring, arbejdsskade og barselsdagpenge.

Hvordan beregnes AM bidrag?

AM bidraget beregnes som en procentdel af den indkomst, man har som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Bidraget beregnes ud fra en årlig indkomstgrænse, hvor man betaler en procentdel af indkomsten op til grænsen og en lavere procentdel af indkomsten over grænsen.

AM bidragssatser

AM bidragssatserne varierer afhængigt af indkomstniveauet. For lønmodtagere er satserne for 2021 som følger:

  • Op til 381.600 kr.: 8%
  • Over 381.600 kr.: 5%

Hvem skal betale AM bidrag?

AM bidrag

Både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal betale AM bidrag.

AM bidrag for lønmodtagere

AM bidrag

Som lønmodtager bliver AM bidraget automatisk trukket fra din løn af din arbejdsgiver. Bidraget bliver derefter indberettet til Skattestyrelsen.

AM bidrag for selvstændige erhvervsdrivende

AM bidrag

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv sørge for at betale AM bidraget. Du kan enten betale det kvartalsvis eller årligt.

Hvad dækker AM bidrag?

AM bidraget dækker forskellige velfærdsydelser og forsikringer. Her er nogle af de vigtigste:

Sygesikring

AM bidraget finansierer sygesikringen, som giver dig adgang til gratis lægebesøg, medicin og behandlinger.

Arbejdsskade

Hvis du kommer til skade på arbejdet, dækker AM bidraget udgifterne til behandling og erstatning.

Barselsdagpenge

AM bidraget finansierer også barselsdagpenge til kvinder, der går på barsel.

AM bidrag og skat

AM bidraget er ikke fradragsberettiget i forhold til indkomstskat. Det betyder, at du ikke kan trække beløbet fra i din årsopgørelse.

Fradragsmuligheder

Selvom AM bidraget ikke er fradragsberettiget, er der stadig mulighed for at få fradrag for andre udgifter, såsom fagforeningskontingent og sundhedsforsikring.

Skattepligt

AM bidraget er skattepligtigt og bliver derfor indberettet til Skattestyrelsen.

AM bidrag og pension

AM bidraget har også betydning for din pension.

Pensionsordninger

Din indbetaling af AM bidraget kan have indflydelse på din pensionsordning, da det kan påvirke din indtægt og dermed dit pensionsgrundlag.

Pensionsindbetalinger

AM bidraget tæller ikke som en direkte indbetaling til din pension, men det kan have indirekte betydning for din økonomi og dermed dine muligheder for at indbetale til pension.

Sådan betaler du AM bidrag

Som lønmodtager bliver AM bidraget automatisk trukket fra din løn. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv sørge for at betale bidraget.

Betalingsfrister

For selvstændige erhvervsdrivende er der fastsat betalingsfrister for AM bidraget. Disse frister afhænger af, om du betaler kvartalsvis eller årligt.

Betalingsmetoder

AM bidraget kan betales via netbank eller med betalingskort.

AM bidrag og virksomheder

Arbejdsgivere skal også betale AM bidrag for deres ansatte.

AM bidrag for arbejdsgivere

Arbejdsgivere skal indberette og betale AM bidraget for deres ansatte til Skattestyrelsen.

AM bidrag for selvstændige erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv sørge for at betale AM bidraget.

AM bidrag og arbejdsløshed

AM bidraget har også betydning i forbindelse med arbejdsløshed.

Arbejdsløshedsforsikring

AM bidraget finansierer blandt andet arbejdsløshedsforsikringen, som giver dig ret til dagpenge, hvis du mister dit job.

AM bidrag og dagpenge

AM bidraget kan have indflydelse på størrelsen af de dagpenge, du kan modtage, hvis du bliver arbejdsløs.

AM bidrag og sundhedsvæsenet

AM bidraget spiller en vigtig rolle i finansieringen af det danske sundhedsvæsen.

Finansiering af sundhedsvæsenet

AM bidraget er en af de vigtigste finansieringskilder for sundhedsvæsenet i Danmark.

AM bidrag og sundhedsydelser

AM bidraget sikrer, at danske borgere har adgang til gratis eller billigere sundhedsydelser, såsom lægebesøg og medicin.

AM bidrag og EU-regler

AM bidraget er også omfattet af EU-regler.

EU-regler for social sikring

AM bidraget er en del af det danske sociale sikringssystem, som er omfattet af EU-reglerne.

AM bidrag og grænsearbejdere

Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-land, kan være omfattet af særlige regler for AM bidraget.